TCVN/TC/F 2 - Dầu mỡ động vật và thực vật

Số hiệu
TCVN/TC/F 2
Tên Ban kỹ thuật
Dầu mỡ động vật và thực vật
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 34/SC 11 - Animal and vegetable fats and oils

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý, các TCVN và QCVN về Dầu mỡ và sản phẩm dầu mỡ động vật và thực vật
Liên hệ

Nguyễn Thúy Hằng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  tc4tcvn@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Hồng Sơn (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thuý Hằng (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Đinh Thị Thu Thủy
 • Lý Ngọc Trâm
 • Trần Cao Sơn
 • Nguyễn Thị Thơm
 • Nguyễn Thị Hoàng Lan
 • Trần Thanh Hoa
 • Trần Hồng Cơ
 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Vũ Thị Đào
 • Hoàng Ngọc Châu
Danh sách dự thảo đang thực hiện