TCVN/TC 4 - Ổ lăn, Ổ đỡ

Số hiệu
TCVN/TC 4
Tên Ban kỹ thuật
Ổ lăn, Ổ đỡ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 4 - Rolling bearings

Phạm vi
Ổ lăn, Ổ đỡ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Đào Duy Trung
 • Cao Bảo Anh
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Dương Văn Khoa
 • Trịnh Đồng Tính
 • Hoàng Kim Hùng
 • Phạm Quang Thành
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Ổ lăn - Ổ đỡ có lỗ bi – Kích thước và dung sai
 • Ổ lăn - Ổ lăn trượt thẳng – Từ vựng
 • Ổ lăn - Ổ lăn tiếp xúc rãnh góc đơn – Kích thước cắt cho vòng ngoài và mặt đỡ
 • Ổ lăn – Phụ kiện dùng trong ổ lăn trượt thẳng – Phần 2: Kích thước biên và dung sai cho loại 5
 • Ổ lăn – Phụ kiện dùng trong ổ lăn trượt thẳng – Phần 1: Kích thước biên và dung sai cho loại 1 và 3
 • Ổ lăn – Biên dạng rãnh dẫn cho ổ lăn trượt thẳng – Phần 1: Kích thước biên và dung sai cho loại 1, 2 và 3.
 • Ổ lăn – Biên dạng rãnh dẫn cho ổ lăn trượt thẳng – Phần 2: Kích thước biên và dung sai cho loại 4 và 5
 • Ổ lăn – Con lăn trụ bằng thép – Kích thước và dung sai