TCVN/TC 86 - Máy lạnh và điều hòa không khí

Số hiệu
TCVN/TC 86
Tên Ban kỹ thuật
Máy lạnh và điều hòa không khí
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 86 - Refrigeration and air-conditioning

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Máy lạnh và điều hòa không khí
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Đức Lợi (Trưởng ban)
 • Nguyễn Ngọc Hưởng (Thư ký)
 • Đào Duy Trung
 • Trần Đức Hòa
 • Hà Văn Vui
 • Nguyễn Xuân Tiên
 • Nguyễn Việt Dũng
 • Lại Đức Tuấn
 • Lý Thị Phương Trang
 • Trần Mạnh Hà
 • Nguyễn Thu Hiền
 • Trần Xuân Thắng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử
 • Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng