TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ

Số hiệu
TCVN/TC 22
Tên Ban kỹ thuật
Phương tiện giao thông đường bộ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 22 - Road Vehicles

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Phương tiện giao thông đường bộ"
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đỗ Hữu Đức (Trưởng ban)
 • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
 • Trần Quang Hà
 • Đào Duy Trung
 • Đặng Việt Hà
 • Phạm Quang Thành
 • Phạm Anh Tuấn
 • Phạm Trung dũng
 • Nguyễn Huy Long
 • Trần Ngọc Quý
 • Nguyễn Thanh Quang
 • Trần Đức Hòa
 • Nguyễn Trọng Hải
 • Đoàn Văn Thành
 • A1
 • A2
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • PTGTĐB - Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Thiết bị phanh của xe cơ giới, moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Thiết bị phanh của ô tô con. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Đai an toàn và hệ thống ghế - Đai an toàn cho người lớn. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Còi - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Lốp hơi ô tô con và moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Thiết bị lái của ô tô và moóc, bán moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Hệ thống phanh của mô tô , xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Tiếng ồn phát ra từ mô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Tiếng ồn phát ra từ xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Lốp hơi dùng cho xe cơ giới và moóc và bán moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Lốp hơi cho mô tô và xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Gương chiếu hậu - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu