TCVN/JTC 1/SC 27 - Kỹ thuật an ninh

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 27
Tên Ban kỹ thuật
Kỹ thuật an ninh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/IEC JTC 1/SC 27 - IT Security techniques

Phạm vi
Kỹ thuật an ninh
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Duy Lai (Trưởng ban)
 • Nguyễn Đắc Minh (Thư ký)
 • Vũ Thị Hương Giang
 • Nguyễn Viết Thế
 • Hồ Văn Hương
 • Hoàng Đăng Trị
 • Trần Thị Kim Phượng
 • Phạm Quang Giang
 • Tạ Duy Hiền
 • Đỗ Hồng Quang
 • Phạm Thanh Giang
 • Nguyễn Hiếu Minh
 • Hoàng Xuân Dậu
Danh sách dự thảo đang thực hiện