TCVN/TC 21 - Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Số hiệu
TCVN/TC 21
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting

Phạm vi
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bùi Quang Việt (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
 • Nguyễn Hữu Trường
 • Nguyễn Văn Bình
 • Trần Thanh An
 • Trịnh Việt Hưng
 • Nguyễn Khánh Bình
 • Nguyễn Đức Việt
 • Hoàng Anh Giang
 • Trịnh Thế Dũng
 • Nguyễn Huy Minh
 • Bùi Quang Sáng
 • Trần Văn Đường
Danh sách dự thảo đang thực hiện