TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện

Số hiệu
TCVN/TC/E 1
Tên Ban kỹ thuật
Máy điện và khí cụ điện
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC/TC 2 - Rotating machinery

Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến khí cụ điện, thiết bị điện,…
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Trung Sơn (Trưởng ban)
 • Đoàn Thị Thanh Vân (Thư ký)
 • Nguyễn Hoàng Linh
 • Phạm Hồng Minh
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Toản
 • Lê Huy Bình
 • Tạ Quốc Phú
 • Nguyễn Danh Hoà
 • Đỗ Lan Bình
 • Nguyễn Mai Hương
 • Nguyễn Quang Ngọc
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều
 • Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 2: Áptômát dùng cho điện xoay chiều và một chiều
 • Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 3: Thiết bị đóng cắt, dao cách ly và khối kết hợp cầu chảy
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm
 • Máy biến áp điện lực – Phần 10: Xác định mức âm thanh
 • Máy biến áp điện lực – Phần 10-1: Xác định mức âm thanh – Hướng dẫn áp dụng
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp tự ngẫu và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp tự ngẫu
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly an toàn và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly an toàn
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong theo IEC 62660-3
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 2: Thử nghiệm độ tin cậy và sử dụng quá mức
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 3: Yêu cầu về an toàn
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 1: Thử nghiệm tính năng
 • An toàn đối với pin lithium sơ cấp và thứ cấp trong quá trình vận chuyển
 • Bình đun nước nóng có dự trữ - Hiệu suất năng lượng
 • Dây chảy – Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 7: Dây chảy cỡ nhỏ dùng cho các ứng dụng đặc biệt
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 1: Định nghĩa đối với cầu chảy cỡ nhỏ và các yêu cầu chung đối với dây chảy cỡ nhỏ
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 5: Hướng dẫn đánh giá chất lượng của dây chảy cỡ nhỏ