TCVN/TC/E 2 - Thiết bị điện dân dụng

Số hiệu
TCVN/TC/E 2
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị điện dân dụng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC/TC 61 - Safety of household and similar electrical appliances

Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến thiết bị điện dân dụng
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Quang Ngọc (Trưởng ban)
 • Phạm Thị Thu Trang (Thư ký)
 • Phạm Hồng Minh
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Lê Huy Bình
 • Phạm Thế Dũng
 • Nguyễn Sỹ Khánh Linh
 • Nguyễn Duy Hòa
 • Đặng Thanh Tùng
 • Phạm Hoàng Minh
 • Nguyễn Vũ Thanh
 • Nguyễn Văn Viên
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Bàn là điện dùng trong gia đình và mục đích tương tự - Phương pháp đo tính năng
 • Thiết bị chế biến thực phẩm hoạt động bằng điện – Phương pháp đo tính năng
 • Bếp rán ngập dầu dùng trong gia đình – Phương pháp đo tính năng
 • Phương pháp đo tính năng của tấm giữ ấm bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự
 • Lò vi sóng dùng trong gia đình – Phương pháp đo tính năng
 • Bếp nướng bánh mỳ bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phương pháp đo tính năng
 • Thiết bị nấu bằng điện dùng trong gia đình – Phần 2: Bếp điện – Phương pháp đo tính năng
 • Thiết bị nấu bằng điện dùng trong gia đình – Phần 1: Lò liền bếp, lò nướng, lò nướng bằng hơi nước và vỉ nướng – Phương pháp đo tính năng