TCVN/TC/E 12 - Lưới điện thông minh

Số hiệu
TCVN/TC/E 12
Tên Ban kỹ thuật
Lưới điện thông minh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN về lĩnh vực Lưới điện thông minh
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bạch Quốc Khánh (Trưởng ban)
 • Đinh Nhật Minh (Thư ký)
 • Nguyễn Duy Hòa
 • NGUYỄN KHẮC ĐIỀM
 • Nguyễn Đình Quang
 • Đặng Thanh Tùng
 • Trần Khắc Điền
 • ĐỖ HỒNG QUANG
 • Cao Hoàng Việt
 • TRẦN HẢI
 • Cao Đức Dũng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực - Phần 10: Kiểm tra sự phù hợp
 • Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa của công ty điện lực - Phần 5: Yêu cầu truyền thông cho chức năng và mô hình thiết bị