Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 21 - 40 trong số 81

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhLĩnh vựcCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
21NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNHÔM VÀ HỢP KIM NHÔMTCVN/TC 79
22THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LEDKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHIẾT BỊ CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LEDTCVN/TC/E 11
23MÁY BIẾN ÁP DÂN DỤNGKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆMÁY BIẾN ÁP DÂN DỤNGTCVN/TC/E 1
24PIN LITHIUMKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPIN LITHIUMTCVN/TC/E 1
25BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNGKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNGTCVN/TC/E 1
26THIẾT BỊ VỆ SINHKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHIẾT BỊ VỆ SINHTCVN/TC 189
27SẢN PHẨM KHÍKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSẢN PHẨM KHÍTCVN/TC 193
28NHIÊN LIỆU LỎNGKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNHIÊN LIỆU LỎNGTCVN/TC 28
29DẦU NHỜNKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆDẦU NHỜNTCVN/TC 28
30CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SUKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SUTCVN/TC 45
31VÁN GỖ NHÂN TẠOKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆVÁN GỖ NHÂN TẠOTCVN/TC 89
32QUẶNG SẮTKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQUẶNG SẮTTCVN/TC 102
33NHÔM OXITKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNHÔM OXITTCVN/TC 47
34THANKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHANTCVN/TC 27
35CHIẾU XẠ THỰC PHẨMKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCHIẾU XẠ THỰC PHẨMTCVN/TC/F 5
36XĂNG VÀ NHIÊN LIỆU DIEZENKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆXĂNG VÀ NHIÊN LIỆU DIEZENTCVN/TC 28
37PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨMKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨMTCVN/TC/F 3
38HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨMKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨMTCVN/TC/F 3
39PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨMKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨMTCVN/TC/F 13
40DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬTKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆDẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬTTCVN/TC/F 2