Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 41 - 60 trong số 81

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhLĩnh vựcCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
41 RAU QUẢKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRAU QUẢTCVN/TC/F 10
42THỨC ĂN CÔNG THỨCKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHỨC ĂN CÔNG THỨCTCVN/TC/F 6
43SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮAKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSỮA VÀ SẢN PHẨM SỮATCVN/TC/F 12
44TRỨNG, THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊTKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTRỨNG, THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊTTCVN/TC/F 8
45CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP –GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CỔNG INTERNET Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP –GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CỔNG INTERNETTCVN/JTC 1/SC 35
46CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYTCVN/JTC 1
47THẺ ĐỊNH DANH Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHẺ ĐỊNH DANHTCVN/JTC 1
48HẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINHTCVN/TC 268
49QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCTCVN/TC 260
50PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNHTCVN/TC 69
51QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRATCVN/TC 69
52MÃ SỐ MÃ VẠCH Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆMÃ SỐ MÃ VẠCHTCVN/JTC 1/SC 31
53ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢPKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢPTCVN/CASCO
54QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGTCVN/TC 176
55THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢNTCVN/TC/F 11
56MẬT ONGKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆMẬT ONGTCVN/TC/F 18
57PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BIAKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BIATCVN/TC/F 9
58PHÂN TÍCH CẢM QUANKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHÂN TÍCH CẢM QUANTCVN/TC/F 13
59PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨMTCVN/TC/F 13
60THỨC ĂN CHĂN NUÔIKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHỨC ĂN CHĂN NUÔITCVN/TC/F 17