Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 1 - 20 trong số 81

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhLĩnh vựcCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
1QUẶNG SẮTKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQUẶNG SẮTTCVN/TC 102
2HẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINHTCVN/TC 268
3THIẾT BỊ VỆ SINHKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHIẾT BỊ VỆ SINHTCVN/TC 189
4SẢN PHẨM KHÍKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSẢN PHẨM KHÍTCVN/TC 193
5CHIẾU XẠ THỰC PHẨMKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCHIẾU XẠ THỰC PHẨMTCVN/TC/F 5
6THỨC ĂN CÔNG THỨCKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHỨC ĂN CÔNG THỨCTCVN/TC/F 6
7TRỨNG, THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊTKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTRỨNG, THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊTTCVN/TC/F 8
8PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BIAKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BIATCVN/TC/F 9
9 RAU QUẢKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRAU QUẢTCVN/TC/F 10
10THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTHỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢNTCVN/TC/F 11
11SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮAKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSỮA VÀ SẢN PHẨM SỮATCVN/TC/F 12
12MẬT ONGKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆMẬT ONGTCVN/TC/F 18
13DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬTKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆDẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬTTCVN/TC/F 2
14PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨMKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨMTCVN/TC/F 13
15PHÂN TÍCH CẢM QUANKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHÂN TÍCH CẢM QUANTCVN/TC/F 13
16PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨMTCVN/TC/F 13
17VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆVI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨMTCVN/TC/F 13
18LINH KIỆN BÁN DẪNKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆLINH KIỆN BÁN DẪNTCVN/TC/E 3
19LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Kế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆLINH KIỆN ĐIỆN TỬTCVN/TC/E 3
20QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚCKế hoạch 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQUẢN LÝ NGUỒN NƯỚCTCVN/TC 224